Udskiftning af tag: Cembrit Toscana

9293 Kongerslev

Projektbeskrivelse:

  • Afmontering og bortskaffelse af gammelt asbestholdigt eternittag
  • Montering af nye lægter
  • Montering af nyt Cembrit Toscana tag
  • Montering af underbeklædning i vedligeholdelsesfri eternit
  • Opsætning af ny stern i Cembrit vedligeholdelsesfri Hardiplank
  • Montering af nye tagrender i aluminium